InfoTek AAA

Kompetanse


Arvid AakreInfoTek AAA ble opprettet i 1985, og firmaet eies og drives av Arvid Aakre. Jeg er sivilingeniør og underviser/forsker innen fagområdet Trafikkteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU, tidligere NTH) i Trondheim.

På NTNU er jeg leder for Trafikkteknisk senter (Traffic Engineering Research Centre) ved Faggruppe Veg, transport og geomatikk (VTG) på Institutt for Bygg, anlegg og transport (BAT) ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT).

Gjennom over 25 år har jeg ved en rekke anledninger vært sakkyndig i rettssaker for å vurdere hastighet på kjøretøy og andre forhold ved trafikkulykker. Dette har gitt meg god erfaring i å vurdere hendelsesforløp, skadeomfang og årsaksforhold ved mange typer ulykker.

Generelt er min kompetanse knyttet til avansert ingeniørvitenskap og relativt omfattende praktisk erfaring. Jeg benytter moderne dataverktøy og baserer mine vurderinger på anerkjent internasjonal litteratur. I løpet av årene som sakkyndig har jeg hatt forskningsopphold ved Transport Research Laboratory i Crowthorne i England (1991/92), Monash University i Melbourne i Australia (2005/2006) og La Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech ( UPC ) (2012/2013). Dette gir et godt internasjonalt kontaktnett innenfor fagområdet.

For hver ulykke utarbeider jeg en uavhengig rapport som ofte brukes som et alternativ til vurderinger fra Statens vegvesen ("Biltilsynet") eller fra andre sakkyndige. Jeg har typisk arbeidet med 10-20 saker i året siden 1990. Se eksempler på saker her.


Kontakt InfoTek AAA ved å sende en e-mail til: Arvid Aakre