InfoTek AAA

Fagmiljø i Norge


Det er et begrenset fagmiljø i Norge for fagområdet "Rekonstruksjon av trafikkulykker", men de fleste trafikkstasjoner i Statens vegvesen (tidligere Biltilsynet) har ingeniører som jobber innen dette feltet. Sannsynligvis er det ca 50 personer som i større eller mindre grad er involvert i dette arbeidet innenfor Statens vegvesen.

I tillegg finnes det 5-10 uavhengige eksperter som utfører oppdrag i ulikt omfang. De viktigste av disse uavhengige ekspertene er listet opp i oversikten under. De fleste holder til i Oslo-området, og det er vel egentlig bare undertegnede som ikke har tilhold i hovedstaden. Si gjerne fra om du vet om flere uavhengige eksperter som jeg kan føre opp på lista. Jeg vil gjerne presentere ei så fullstendig liste som mulig.

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har fra 01.09.2005 blitt utvidet til vegtrafikk. SHT vil først og fremst se på en del spesielle ulykker med stort skadepotensiale. Uansett skal ikke SHT ta tak i den rettslige delen av utredningen. Seksjonssjef i SHT for vegtrafikk er Rolf Mellum, som tidligere har vært en anerkjent ulykkesetterforsker. Du kan lese mer om SHT på adressen http://www.aibn.no/

Internasjonalt er "Rekonstruksjon av trafikkulykker" et stort fagområde. I Europa foregår mye av arbeidet i England, Tyskland, Østerrike og Frankrike. Ellers skjer det nok aller mest på dette fagområdet i USA, men det er også mye interessant å følge med på i Canada og Australia. Undertegnede har erfaring fra et års forskningsopphold i England (1991/92), Australia (2005/2006) og Spania (2012/2013) i tillegg til deltakelse på internasjonale konferanser og samarbeid i ulike internasjonale fagfora. Du finner en del internasjonale lenker på lenkesida.
 


  Navn
Stilling
Arbeidssted
Postadresse
E-mail adresse
Telefon


 
Arvid Aakre
Sivilingeniør / forsker

NTNU/SINTEF
Veg og transport
Trondheim

Også tilknyttet:
InfoTek AAA

Arvid Aakre
NTNU Veg og transport
Høgskoleringen 7A
7491 TRONDHEIM

arvid.aakre@ntnu.no
arvid@aakre.com
926 19 418

  
Per G Karlsen
Sivilingeniør / forsker

Tidligere ansatt ved
TØI og før det
Teknologisk Institutt)

Eget firma:
TC bil v/Per G Karlsen

Per G Karlsen
TC Bil AS
Bukken Bruses vei 14
0851 OSLO

pergk@online.no
907 93 608 
Tor Stenmark
Ingeniør / konsulent

Norges Automobil Forbund

NAF Konsulent AS
Oslo
 

Tor Stenmark
NAF Konsulent AS
Postboks 6682 Etterstad
0609 OSLO

tor.stenmark@naf.no
22 34 14 00 
Henrik Nesmark
Ingeniør

Eget firma:
REKON DA
Oslo

 

Henrik Nesmark
REKON DA
Inkognitogaten 33A
0203 OSLO

nesmark@rekon-da.no
900 12 044 
Erik Aanerud
Sivilingeniør

Eget firma:
REKON DA
Oslo

 

Erik Aanerud
REKON DA
Inkognitogaten 33A
0203 OSLO

aanerud@rekon-da.no
905 51 945


Kontakt InfoTek AAA ved å sende en e-mail til: Arvid Aakre