InfoTek AAA

Litt av hvert...


Her presenteres det av og til noen små og store saker med relevans for ulykkesutredning. Det blir ikke lagt mye arbeid i dette, så det er ikke så ofte denne siden oppdateres :)

Mvh Arvid

Nettstedet aaa.no er nå etablert hos ny leverandør

Vi har nettopp skiftet web hotell til one.com, og vi håper at alt nå er i orden. Meld fra om du finner noen feil på sidene våre.

På grunn av et diskcrashet før jul så har dessverre alle nyheter og annen oppdatering i perioden oktober 2007 - desember 2008 gått tapt her på nettsidene våre.

Jeg benytter sjansen til å ønske alle et godt nytt år!

(07.01.2009 / AAa)


Ny bok om ulykkesgranskning - denne bør du skaffe deg

Ca 40 tyske eksperter innen ulykkesutredning har samarbeidet om et stort bokprosjekt slik at vi kan glede oss over en ny, omfattende og oppdatert bok som gir en meget god oversikt over fagområdet. Boken er skrevet på tysk, men den er skrevet på en slik måte at den bør være rimelig greit tilgjengelig for de fleste nordmann med basiskunnskaper i tysk. Pakken koster ca 300 Euro (NOK 2400), men den er verdt hver krone. Løp og kjøp!

Wolfgang Hugemann er oppført som utgiver, men det er som sagt ca 40 ulike forfattere som har deltatt i prosjektet. Pakken består av 2 bøker og 1 DVD. Etter avtale med Hugemann har undertegnede bistått med å distribuere bøkene i Norge.

Mer informasjon finner du på http://www.unfallrekonstruktion.eu/ Her finner du også brukerforum, wiki og mye mer for registrerte brukere.

Bøkene bygger på og beskriver et godt teoretisk fundament for mange typer ulykker.

Bøkene inneholder også en god beskrivelse og sammenligning av simuleringsprogrammene PC-Crash, Carat og Analyzer Pro.

Som sagt, er du interessert i dette fagområdet, så skaffer du deg denne boka så snart som mulig!

(11.06.2007 / AAa)


Omfattende sertifisering og kursopplegg for ulykkesgranskning

Statens vegvesen er en viktig aktør når det gjelder etterforskning av trafikkulykker i Norge. Trafikkstasjonene over hele landet er involvert i de fleste alvorlige ulykkene, og dette er en prioritert arbeidsoppgave for mange ingeniører i det tidligere "Biltilsynet".

Men det er svært viktig med god og oppdatert kunnskap, og Statens vegvesen har nå bestemt seg for gjennomføre en omfattende sertifisering og kursing for ansatte på trafikkstasjonene. De inviterer nå universiteter og høyskoler til utforme et kursopplegg. I utlysningen står det:

"Statens vegvesen ønsker samarbeid med universitet eller høyskole om utvikling og gjennomføring av studium for kjøretøy- og kontrollarbeid. Studiet skal bestå av 14 moduler og skal være et tilbud for ca 500-600 av Statens vegvesens tilsatte. Senere skal studiet åpnes for politi-, toll- og avgiftsetaten og for kjøretøy- og transportbransjen."

Modulene dekker et stort spekter der Ulykkesgranskning kanskje er den mest omfattende og kompliserte modulen. Undertegnede er med i et samarbeid der vi vil presentere et tilbud for Statens vegvesen på dette området.

Kunngjøringen som er datert 15.08.2006, finner du på Doffin; www.doffin.no

(15.09.2006 / AAa)


Statens vegvesen kjøper atferdsregistrator og alkolås til tjenestebiler

Statens vegvesen vil i løpet av kort tid kjøpe inn atferdsregistrator og alkolås til alle tjenestebiler. Atferdsregistratoren vil gjøre en kontinuerlig logging og lagring av data med hensyn til hastighet, akselerasjon osv, mens alkolåsen gjør det umulig starte bilen om føreren er påvirket av alkohol.

Vegvesenet har sendt ut en kunngjøring der de ønsker en rammeavtale for disse produktene. Kunngjøringen som er datert 04.09.2006, finner du på Doffin (Database for offentlige innkjøp); www.doffin.no

(08.09.2006 / AAa)


Den trygge bilen - konferanse i Oslo 16.11.2006

NAF og Gjensidige inviterer til konferanse i Oslo torsdag 16.11.2006 med tittelen:

"Den trygge bilen - hvor trygg er den egentlig når uhellet er ute?"

Dette er tredje gang NAF og Gjensidige inviterer til en slik konferanse om bilsikkerhet. Nærmere opplysninger finner du på www.gjensidige.no/tryggbil/. Påmelding innen fredag 20.10.2006.

"Er det mulig for bilprodusenter å konstruere biler slik at de gjør det godt i testene, men har høy skaderisiko likevel?" - dette er et av spørsmålene som stilles på konferansen.

(05.09.2006 / AAa)


Tilbake i vanlig virksomhet

Jeg kom tilbake fra Australia i juli 2006 og fra og med august 2006 er jeg tilbake i vanlig virksomhet med undervisning og forskning her på NTNU/SINTEF.

Jeg kan kontaktes på telefon eller e-mail, se Kontakt oss i hovedmenyen til venstre.

(01.08.2006 / AAa)


Forskningsopphold i Australia i 2005/2006

Jeg har forskningspermisjon fra NTNU og arbeider ved Monash University i Melbourne i Australia fra juli 2005 til juli 2006.

Dersom du måtte være interessert, så kan du også lese litt om hvordan vi ellers har det her i Australia på http://www.aakre.com/australia/

(01.09.2005 / AAa)


Opprettelse av faglig forum for etterforskning av trafikkulykker

Det er et begrenset fagmiljø i Norge for fagområdet "Rekonstruksjon av trafikkulykker", men de fleste trafikkstasjoner i Statens vegvesen (tidligere Biltilsynet) har ingeniører som jobber innen dette feltet. Sannsynligvis er det her ca 50 personer som i større eller mindre grad er involvert i dette arbeidet innenfor Statens vegvesen. I tillegg finnes det 8-10 uavhengige eksperter, se oversikt her.

I en del saker blir vi sakkyndige satt opp mot hverandre, og vi skriver ulike utredninger om den samme ulykken. Da kan det oppstå faglig uenighet både om forutsetninger, målinger, beregningsmetoder og tolking av resultater. Som profesjonelle fagfolk må vi tåle å være uenig, og i mange tilfeller tror jeg også det er bra for en sak at den blir belyst fra flere sider. Jeg tror både retten, påtalemyndighet, advokater og andre involverte forstår og godtar at det kan være faglig og saklig uenighet om en del forhold. Men jeg har savnet et faglig forum der vi som driver med dette fagfeltet kan diskutere faglige problemstillinger uten at dette nødvendigvis er koblet til en konkret sak.

Undertegnede har derfor tatt initiativ til opprette et faglig forum for "Etterforskning av trafikkulykker". Jeg har foreløpig sendt invitasjon til de uavhengige ekspertene, men det er også naturlig involvere Statens vegvesen, politi og andre som jobber med fagfeltet.

Noen stikkord for hva jeg syns det ville være naturlig jobbe med i et slikt forum er:

 • Tilgjengelig og utnyttet friksjon og retardasjon
 • Forutsetninger for ulike metoder
 • Teori og praksis
 • Bruk av simuleringsmodeller
 • Samarbeid med politi og Statens vegvesen
 • Forhold til advokater, forsikringsselskap, organisasjoner og de som er direkte involvert i ulykker
 • Etiske retningslinjer og uavhengighet
 • Utdanning og forskning
 • Internasjonalt samarbeid
 • Usikkerhet i beregninger
 • Hvordan bør en angi usikkerhet og hvor sikker bør en være?
 • Samarbeid med andre fagfolk, for eksempel leger og atferdsvitere

Dersom du har noen oppfatning om dette, så send en e-mail til arvid@aakre.com. Vi får se hva dette kan føre til - jeg har i hvert fall tatt et initiativ...

(24.01.2006 / AAa)


Tunge kjøretøy får digitale fartsskrivere

Fra 01.01.2006 vil alle nye tunge kjøretøy bli utstyrt med digital fartsskriver. Etter hvert som kjøretøyparken skiftes ut vil den gamle skiven bli erstattet av de nye digitale boksene.

Systemet med fartsskrivere er først og fremst begrunnet i kjøre- og hviletidsbestemmelser. Men skiver fra fartsskrivere har også vært benyttet i forbindelse med ulykker for vurdere hastigheten til tunge kjøretøy. Ulempen med de gamle skivene er at de har en alt for dårlig tidsoppløsning slik at det er stor usikkerhet i hastigheten like fr en ulykke. Et enkelt regnestykke kan illustrere dette:

En hel omdreining (som tilsvarer 24 timer) er ca 30 cm p skiva. En time tilsvarer da en strek p ca 1.2 cm, 5 minutter tilsvarer ca 1 mm og 1 minutt tilsvarer 0.2 mm. Ved en ulykke er det ofte mest interessant se p de siste 5 sekundene. Det tilsvarer mindre enn 2/100 mm p skiva. Denne streken tegnes opp med et mekanisk instrument, og det er da logisk at det blir stor usikkerhet nr en skal vurdere hastighet over en meget kort tid.

Teknologisk sett vil de nye fartsskriverne kunne gi en god og nøyaktig hastighet like før en kollisjon. Så får vi se om denne muligheten blir benyttet eller om myndighetene fortsatt er fornøyd med kun kontrollere kjøre- og hviletid.

Mer om de nye digitale fartsskriverne finner du på sidene til Statens vegvesen; http://www.vegvesen.no/digifart/

(14.10.2005 / AAa)


Rekonstruksjon av trafikkulykker i Australia

Det er et velutviklet fagmiljø for rekonstruksjon av trafikkulykker i Australia. På nabokontoret mitt her på Monash University sitter Dr Raphael Grzebieta. Han er sentral i firmaet DVExperts International Pty Ltd som er Australias ledende firma innen dette fagfeltet. Mer om DVExperts kan du finne på www.dvexperts.net. På sidene til organisasjonen "Australasian & South Pacific Association of Collision Investigators" www.aspaci.org.au er det også en del interessant lese.

Jeg vil i løpet av dette året bli med på utredning av noen australske ulykker slik at jeg får erfaring med hvordan de arbeider her. På Monash University har vi også fasiliteter for å gjennomføre kollisjonstester.

(10.10.2005 / AAa)


Generelt om InfoTek AAA:

InfoTek AAA er et rådgivende ingeniørfirma for vitenskapelig, objektiv og uavhengig utredning av alle typer trafikkulykker og -målinger.

InfoTek AAA - "Advanced Automotive Accident Reconstruction and Investigation" er
medlem av "Accident Reconstruction Ring".


Kontakt InfoTek AAA ved sende en e-mail til: Arvid Aakre